Golf + Friskvård = Sant!

En historisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 12 januari 2018, följt av en tolkning från Skatteverket tre dagar senare, gav det glädjande besked Golfsverige arbetat hårt för och väntat på länge: Golf är godkänt som avdragsgill friskvårdsförmån.

Äntligen! Golf klassas som friskvård!

Foto: iStock (Svenskgolf.se)

Foto: iStock (Svenskgolf.se)

Svenska Golfförbundet har haft kontakt med Skatteverket och fått bekräftat att beslutet innebär följande: 

 • Golf klassificeras som "motion eller friskvård av enklare slag", vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för i princip all form av golfspel och träning. 
 • Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.
 • Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån. 
 • En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.

Reglerna gäller från den 1 januari 2018.

Fakturorna på spelrättsavgiften räcker som underlag

Fakturan för årsavgiften innehåller tillräcklig information till dig som vill lämna in underlag till arbetsgivaren.

Årsavgiften består av två delar: medlemsavgift och spelavgift.
Medlemsavgiften, 350 kr är ej avdragsgill, men spelavgiften kan användas som underlag till friskvårdsbidraget.

Du kan även använda kvitton för laddning av rangekort, golflektioner och greenfee (även Pay & play) som underlag till bidraget.

Godkända avdragsgilla förmåner inom golf

 • Spelrättsavgift
 • Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)
 • Egen träning på drivingrange
 • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor
 • Års- eller säsongskort för korthålsbana
 • Års- eller säsongskort till träningsanläggning eller träningsområde
 • Spela footgolf på en footgolfbana (motsvarar en greenfeeavgift) 

Inte godkända avdragsgilla förmåner inom golf

 • Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller all föreningsidrott)
 • Tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning
 • Deltagaravgift (startavgifter) i golftävlingar