Medlemsförmåner

Sydpoolen

Se här för vilka klubbar som deltar och under vilka förutsättningar. Notera att greenfeepriset kan variera från klubb till klubb!

Greenfeerabatter

Som aktiv medlem (fulltids- och vardagsmedlem) i Allerum Golfklubb har man möjlighet att besöka våra vänklubbar till reducerad greenfee. Fulltidsmedlemmar kan nyttja erbjudandet hela veckan, vardagsmedlemmar under vardagar om inget annat anges. Läs detaljer och vilka samarbeten vi har här.

Gästrabatt

Aktiv medlem (fulltids- och vardagsmedlemsamt Parkmedlem på Parkbanan) i Allerum Golfklubb har också möjlighet att bjuda med gäster till reducerad greenfee på Ängsbanan och Parkbanan. Rabatten är differentierad under året och gäller från dagens högsta ordinarie greenfeepris. "Rabatt på rabatt" kan ej appliceras.