Medlemsförmåner

Sydpoolen

Se här för vilka klubbar som deltar och under vilka förutsättningar. Notera att greenfeepriset kan variera från klubb till klubb!

Greenfeerabatter

Som aktiv medlem (fulltids- och vardagsmedlem) i Allerum Golfklubb har man möjlighet att besöka våra vänklubbar till reducerad greenfee. Fulltidsmedlemmar kan nyttja erbjudandet hela veckan, vardagsmedlemmar under vardagar om inget annat anges. Läs om vilka samarbeten vi har här. och besök respektive klubbs hemsida för att få senaste detaljer om vad som gäller på deras klubb.

Gästrabatt

Aktiv medlem (fulltids- och vardagsmedlemsamt Parkmedlem på Parkbanan) i Allerum Golfklubb har också möjlighet att bjuda med gäster till reducerad greenfee på Ängsbanan och Parkbanan. Rabatten framgår på respektive greenfeesida.
"Rabatt på rabatt" kan ej appliceras, tex ges ingen ytterligare gästrabatt på Sydpoolenpris.