Spel under våren

Banorna är öppna, välkomna ut! Bokningsinfo och nyttig information finns här:

Starttider bokas via MinGolf som vanligt. Observera att vi från och med i år inte accepterar att spelplatser bokas upp för att "fylla ut" tiderna. Alla spelare som är bokade ska ankomstanmälas senast 10 minuter före utsatt starttid. Incheckning sker via receptionen, terminalen eller i bokningsappen. Vi ber er dock observera att max antal personer som får vistas samtidigt i korridoren inne i klubbhuset är 8 personer. En person per sällskap får anmäla hela sällskapet om dessa är på plats.
Starttider kan avbokas upp till 4 timmar före utsatt tid. Spelare som uteblir (utan fullgott skäl) - så kallad no show - kommer varnas om det sker en-två gånger. Vid upprepade tillfällen debiteras den uteblivna spelaren med aktuell greenfeeavgift. 

Krattorna saknas i bunkrarna tills annat anges. Ett scorekorts lägesförbättring tillämpas. Jämna till sanden efter besök med fot eller klubba.

På green uppmanar vi till att behålla flaggorna i kopparna i största möjliga mån, men de får tas ur. Var noga med att laga nedslagsmärken! 

Lägg tillbaka uppslagen torv och ta hand om banan ordentligt nu vid säsongsstart så den håller sig fin. Lägesförbättring med en klubblängd får tillämpas. 

På banan finns några avspärrningar. Respektera dessa så att ytorna får växa till sig ordentligt. Följ anvisningarna. Visa hänsyn till våra greenkeepers och kommunicera tydligt vid spel på hål där arbete utförs. Låt dem jobba undan så deras arbete går så snabbt som möjligt. De vill inte vara i vägen för spelarna, men måste därför också hinna undan för att ni ska få spela på klippta spelytor. I år när spelbeläggningen precis som i fjol förväntas vara mycket hög är det framför allt viktigt att spelare som startar tidigt på morgonen lämnar våra greenkeepers företräde så att de inte behöver stå stilla med maskinerna. Allt för att de ska kunna leverera en så fin bana som möjligt. 

På hål 10 gäller provisorisk tee då ordinarie tee ska få gräs utrullat inom några veckor. På hål 11 är tee 63/60 provisorisk och på hål 12 är 54/51 provisorisk. 

Startförbud gäller vid frost. Tiderna flyttas fram vid försening. 

OBS! De nybyggda toaletterna efter hål 15 på Ängsbanan och hål 4 på Parkbanan är ännu ej i drift! Kiosken och toaletterna efter hål 9 är öppna! 

Övrig info Ängsbanan, läs här! 
Övrig info Parkbanan, läs här!

Kommentarer