Banorna stängda

På grund av nederbörden är båda banorna stängda torsdag, fredag och lördag. Beslut om söndag meddelas lördag kl. 13.00.

Båda banorna förblir stängda under lördag 23 oktober. Beslut om söndag kommuniceras lördag kl. 13.00. Det måste torka upp för att öppning ska ske. Arbeten eller klippning har ej kunnat genomföras sedan onsdag, 20 oktober pga vätan. Det står mycket vatten på spelytorna och många bunkrar är helt vattenfyllda. 

Golfbilar ställs nu undan för säsongen och inga övriga fordon/transportmedel får framföras på banorna. 

Kommentarer