Eventuella motioner till vårårsmötet

Eventuella motioner till årsmötet den 21 mars ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 21 februari. Tänk på att minst en medlem ska underteckna motionen.

Motioner tas emot via brevpost eller e-post till klubben@allerumgk.nu 

Kommentarer