Få kvarterets finaste gräsmatta med produkter som används på banan!

Nu har du möjlighet att köpa likadan gödning till din gräsmatta som vi på Allerum GK använder på tee och fairway.

Via receptionen kan du köpa likadan gödning som används på golfbanans tee och fairway. 

Förpackningen är i hink om 10 kg som räcker till ca 500m2 gräsmatta. Du får en högkvalitativ och högteknologisk produkt sammansatt av de näringsämnen som gräset behöver. Det ger gräset en frisk och härlig grön färg. Den är fingranulerad och ger en bra täckning utan att ge upphov till brännrisk. Denna high-tec gödning ger en förträfflig respons redan vid låga temperaturer och fungerar därför utmärkt från tidig vår och under höst! 

Hinkarna kostar 495 kr st och säljs i receptionen.

Kommentarer