Förbud att framföra golfbil på båda banorna

Från och med tisdag, 27 oktober införs förbud att köra golfbilar på banorna - det är för blött.

Med anledning av senaste tidens nederbörd gäller golfbilsförbud på anläggningen från och med tisdag 27 oktober. 

Kommentarer