Hjälp oss placera krattorna rätt i bunkern!

Det råder delade meningar om hur en kratta ska placeras som används i golfbanans bunkrar. En del anser att de ska placeras utanför bunkern, en del mitt i bunkern och en del intill kanten. Vad vi alla är överens om är att krattan ska användas efter att någon slagit i bunkern för att röja ojämnheter och fortspår. Skulle någon mot förmodan "missa" detta får alla förbipasserande spelare ett plus i kanten som rättar föregående spelares misstag med ett par kvicka tag!

Med detta inlägg vill vi förtydliga och förklara för hur vi på Allerum Golfklubb vill ha samtliga krattor placerade på både Ängsbanan och Parkbanan.

Bunkerkrattorna ska placeras i bunkern så att hela krattan är i bunkern och med skaftet vinkelrätt mot spelriktningen. Detta baseras på att om krattorna placeras så, så minimeras risken för att en boll fångas upp, eller stoppas av krattan när den slås i riktning mot green och när de i sin helhet ligger i bunkern hindras inte gräsklipparens framfart. Se bild för förtydligande.

Kasta avbrutna peggar på rätt ställe

På tee finns även nedsänkta koppar som avser avbrutna peggar. Vi uppmanar alla att kasta sina brutna peggar i dessa, eller ta dessa med sig till närmsta soptunna och inte använda ruffen eller sidan av tee till "papperskorg".

Tillsammans kan vi med dessa enkla medel hålla både tee och bunkrar snyggare och i bättre skick, och det i sig höjer vår finish!

Tack Göran S, Bosse och Göran J för fina illustrationer!

Kommentarer