Info till er med bagskåp

För dig som har bagskåp i våra lokaler - tänk på att städa era skåp för vintern. Lämna inget skräp, ätbart eller drickbart kvar då detta lockar till sig skadedjur!

Förfrågan och ansökan om bagskåp görs till receptionen. Just nu har vi kö och tilldelar skåp efter hand som uppsägningar kommer in!

Fyra skåpstyper erbjuds. Priserna gäller för kalenderåret 2021: 

- Enkelskåp uppe, 400 kr
- Enkelskåp nere, 500 kr
- Dubbelskåp uppe, 600 kr
- Dubbelskåp nere, 700 kr

Lokalerna är larmade och låsta nattetid, dörrlåsets öppettider varierar efter årstid (och uppgift om detta finns att tillgå i receptionen).

Dörrkod fås i receptionen och delas ut när medlem blir tilldelad ett skåp.
Uppsägningar ska göras till receptionen senast den 30/11 för att ej bli fakturerad nästkommande år. Skåpet ska vara tömt och städat innan nyåret. Medlemmen som hyr skaffar eget hänglås.

För att undvika skadedjur ber vi er tömma skåp och bagar från all form av mat och hålla rent och snyggt i skåp och lokalen i övrigt. Lokalen i sig är försäkrad genom Allerum Golf AB.
Vid eventuell stöld eller skadegörelse i skåp gäller hyrestagarens eget ansvar och den enskildes hemförsäkring. 

Kommentarer