Inga krattor - och insatser i kopparna igen

Under Nordic Golf Tour-tävlingen vecka 33 lades alla krattorna i bunkrarna igen och insatserna i kopparna togs bort. Under torsdag morgon, 27 augusti återinförs dessa.

Inga krattor - lägesförbättring

Inga krattor finns att tillgå och alla spelare ombeds jämna till sanden efter bunkerbesök med fot och klubba för att ge nästa besökare en trevligare upplevelse. Lägesförbättring inom ett scorekort får användas. 

Låt gärna flaggan stå - men får tas ut med handske

Låt flaggan stå i hål! Insatser finns i kopparna för att lättare få upp bollen utan att skava hålkanterna. Flaggan får tas ur, men görs detta bör handske användas. 

Dessa rekommendationer kommer från Svenska Golfförbundet och tillämpas tills annat anges. 

Kommentarer