SkGFs silvermärke till Jan-Erik Olsson

Jan-Erik Olsson är ett mycket välbekant ansikte på Allerum GK, inte minst på söndagar under säsongen då han med stor glädje och engagemang under senare år har arrangerat Söndagsgolfen för våra medlemmar som nyss tagit Grönt Kort eller som har lite högre handicap.

Jan-Eriks engagemang sträcker sig långt bak i klubbens historia och omfattar en stor del av verksamheten. Han var styrelseledamot under ett antal år, varav tre som styrelseordförande. Det var då klubben fick genomgå en rekonstruktion och där var hans insats alldeles avgörande. Även medlemskommittén var under hans ledning under många år, då han var en ständig idéspruta med tankar om hur klubben bäst kunde ta hand om sina medlemmar. Dessa tankar har Jan-Erik alltid haft energin till att sätta i verk.

Sedan 2011 sitter Jan-Erik i valberedning och han har varit valberedningens ordförande sedan 2017. Detta är en roll som är ganska osynlig men än väldigt viktig och Jan-Erik, tillsammans med de tre andra valberedningsledamöterna, lägger ner väsentlig tid på att hitta de lämpligaste personerna till de olika styrelseposter.

Jan-Erik och hustrun Gertrud har under många år generöst sponsrat Knattetrofén, ett härligt sätt att uppmuntra våra yngsta golfare.

Kort och gott, Jan-Erik är en riktig eldsjäl som har bidragit oerhört mycket till att göra Allerum GK till en härlig, inkluderande och vänlig golfklubb, allt enligt klubbens värdegrund, och han är mycket välförtjänt av Skånes Golfförbunds silvermärke. Denna utmärkelse är avsedd att användas ”som erkänsla för uppoffrande och förtjänstfullt arbete inom golfsporten”.

Tack, Jan-Erik, för allt du har gjort och fortsätter att göra för Allerum Golf!

Styrelsen

Kommentarer