Kallelse till Vårårsmöte

Medlemmar i föreningen kallas härmed till Allerum Golfklubbs vårårsmöte 2022. Årsmötet kommer att genomföras den 21 mars kl. 19.00 i restaurangen på Allerum Golfklubb. Handlingar med ärenden att behandla på årsmötet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan och i receptionen i klubbhuset senast en vecka före mötet.

Kommentarer