Målarhjälp önskas!

Vindskyddet som just nu byggs på driving rangen ska målas och vi söker hjälpande insatser för att få det utfört!

Är du intresserad av att hjälpa oss färdigställa målningen av det nya vindskydd som byggs på driving rangen? 
Ta då omgående kontakt med Jan Gleisner som håller i "Fixargruppen". Mailadress


Kommentarer