Nu öppnar vi!

Från och med lördag 19 mars är båda banorna öppna på Allerum Golfklubb. Välkomna till en ny säsong! Spel sker från ordinarie tee till ordinarie green. Se regler för frost längre ner.

På lördag den 19 mars öppnar Ängsbanan. Under öppningshelgen och kommande veckor så har vi tagit höjd för eventuell frost vilket kommer innebära startförbud fram till ca kl. 08.30 eller tills frosten släppt. Nu när gräset börjar växa igen efter vintervilan är det extra känsligt och vi ber er därför respektera att inte beträda några gräsytor alls som tillhör Ängsbanan eller övningsgreenerna vid frost. Skadorna blir bestående långt in på våren och detta vill vi förstås undvika.

Kom ihåg att banpersonalen har företräde på banan. Spela aldrig över en maskin, stillastående som i rörelse, och se till att ha kontakt med banpersonalen om spel sker i närhet av maskinerna.

Receptionen håller öppet kl. 09.00-14.00 under öppningshelgen. Även shopen har öppet kl. 10.00-14.00.

Medlemmar som ännu ej betalt sin årsavgift nekas spel tills att avgiften är reglerad.

Vår nya restaurang - Restaurang Loftet - öppnar den 2 april. Kiosken öppnar på lördag och här vill vi såklart gärna att ni stannar till, men inte för länge. Vid kiosken har alla möjlighet till upp till 10 minuters paus, men när framförvarande boll lämnar 10:ans green är det dags att slå ut för att inte stoppa upp speltempot.

Generellt är speltempot högt på Ängsbanan, ca 4 timmar för 18 hål. Har ditt sällskap svårt att hålla tempot till bollen framför er, ber vi dig släppa igenom snabbare spelande partier. Den spelare med lägst hcp i sällskapet ansvarar för att tempot hålls och efter 30 sekunders letande måste bakomvarande parti släppas igenom.

Från säsongsstart återinförs regel att avbokning eller förändring av antalet spelare i starttid skall ske senast två timmar före start. Om så inte sker kommer den som bokar starttiden vid första tillfället få en varning. Vid upprepade tillfällen (fler än två gånger) kommer den som bokat att debiteras med greenfee för aktuell speltid.

Tiden ska ankomstanmälas via receptionen, terminalen MinGolf-appen eller OnTag-appen senast 10 minuter före starttid. Om ej så sker kan tiden lämnas till annan spelare. För bästa spelrytm på banan kommer bokningar i möjligaste mån att fyllas upp till 4-bollar. Receptionen har rätt att flytta bokade spelare till närliggande starttid vid behov. Om medlem, vid två eller fler tillfällen inte kommer till bokad starttid eller inte har avbokat densamma enligt avbokningsreglerna kan medlemmen stängas av från att spela på banorna under en tvåveckorsperiod. Medlem kan ha fyra samtida bokningar på Ängsbanan varav två under helg och max två starttider per dag. På Parkbanan kan medlem ha åtta samtida bokningar varav fyra under helg och max fyra per dag.

Under de inledande dagarna råder golfbilsförbud. När bil tillåts kommuniceras detta via hemsidan.

Lägesförbättring på alla spelytor (fairway och foregreen) inom en klubblängd tillämpas tills vidare.

På lördag öppnar även Parkbanan upp med ordinarie tee och kravet på slagmatta på fairway tas då bort. Lägesförbättringen enligt ovan får tillämpas.
Vid frost gäller spel mot vintergreener och ordinarie greener får ej beträdas förrän frosten släppt.

Greenfee 19 mars - 27 mars
Greenfee Ängsbanan: 395 kr. (Gäst till medlem-rabatt 100 kr).
Greenfee Parkbanan: 220 kr (Gäst till medlempris 180 kr).

Kommentarer