Medlemskap Parkbanan - nyhet inför 2021 [på prov]

Inför säsongen 2021 öppnar vi upp för ett nytt provmedlemskap som endast gäller för Parkbanan.

Medlemskapet gäller alla dagar (fulltid) och kategorin öppnas upp för 50 medlemskap. Kategorin är på prov och utvärderas efter säsongen 2021.
Vid spel och tävling på Ängsbanan erläggs greenfeeavgift.

Medlemskapet gäller "först till kvarn" med prioritering på personer fyllda 70+. Personer fyllda 80+ erhåller reducerad avgift av denna kategori.

Kategorin kräver en spelrätt och ger inte möjlighet att nyttja klubbens samarbetsavtal såsom Sydpoolen eller övriga greenfeeutbyten. 

Intresseanmälan till medlemskap på Parkbanan meddelas receptionen, 042-930 51 eller bokning@allerumgk.nu. 

Årsavgifterna för 2021 fastställs på höstårsmötet. De föreslagna avgifterna hittar ni här.

Fulltids- vardags- och medlemskap på Parkbanan kräver ett spelrättsbevis;

  • Spelrätt kan köpas av utträdande medlem. 
  • Spelrätt kan också köpas av Allerum Golfklubb. Klubbens pris för dessa är för närvarande 2 500 kr.
  • Ett år i taget kan ny medlem hyra eller låna en spelrätt från en befintlig medlem som har för avsikt att under kalenderåret inte vara aktiv medlem i golfklubben.
  • Till medlem som köper spelrätt av utträdande medlem debiteras en administrativ avgift för hanteringskostnader f.n. 400 kr.

För fullständiga bestämmelser om spelrätt se hemsidan under ”Bli medlem”.

Kommentarer