Ordinarie regler från 1 juni

De tillfälliga lokala regler som gällt under våren gäller därmed endast till och med 31 maj.

Från och med 1 juni gäller följande:

Lägesförbättring hål 1 Ängsbanan
En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet på hål 1 får lyftas, utan plikt, och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste han placera denna på en punkt inom ett en klubblängd från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green. Området mellan dammen och fairwaybunkern har varit drabbad av översvämning. 

I bunkrarna tillämpas ej längre lägesförbättring. Krattorna måste användas efter besök för att jämna till spår.

Inga insatser i kopparna. OBS! Var försiktig med hålkanterna när bollen tas upp. Flaggorna får lyftas, men får också stå kvar.

Ordinarie tee på hål 10, 11 och 12 öppnar från och med tisdag, 1 juni.

Kommentarer