Buskagerensning och trädfällning

Buskage tas bort och rensas ut

För att förbättra spelupplevelsen och framförallt förbättra säkerheten för er spelare har ett arbete påbörjats på Parkbanan där buskage mellan hål 3 och 4 samt mellan 5 och 6 tas bort och rensas ut.

I buskagen växer stora träd som fortfarande kommer stå kvar och gränsa av hålen från varandra, men framöver kommer spelare synas bättre och därmed kan eventuella snedslag kommuniceras tydligare. 

Fällning av skadade träd

Från idag fälls de popplar som står närmast puttinggreenen vid Ängsbanan. Träden har skadats svårt av blixtnedslag och riskerar att skada annat om vi inte är steget före...

Även den gamla eken som står vänster om 9:ans green lämnar oss nu, också detta pga omfattande skador. Här kommer en ny ek placeras, men det tar ju visserligen lite tid innan den når samma storlek som sin föregångare.

Kommentarer