Rökförbud från 1 juli

Från och med den 1 juli råder rökförbud på flera platser i utomhusmiljön. Bland annat omfattas uteserveringar, lekplatser, perronger, busshållplatser och vissa entréer. På Allerum Golf har besluts fattats att införa rökförbud på hela anläggningen.

Kommentarer