Utställning Allerum 2.0

Utställningen Allerum Golf 2.0 handlar om den utvecklingsplan som vi i klubben skapat i samverkan med Allerum Golf AB. Ett spännande program i många steg där några tas redan nu inför vårsäsongen. Utställningen finns på vår hemsida och på klubbhusets fasad på utsidan vid reception och butik. Vi valde denna plats för att undvika besökare inne i klubbhuset. Har du frågor eller synpunkter finns vi på plats klockan 11.00 – 12.00 måndag den 16:e, onsdag den 18:e och lördag den 21:e november.

Kommentarer