Välbesökt årsmöte – Sju administratörer och 121 virtuella deltagare

Golfklubbens höstårsmöte genomfördes för första gången med poströstning utan fysiskt närvarande deltagare

Den pågående pandemin omöj­liggjorde ett normalt årsmöte där många medlemmar sam­las i klubbhuset.

Årsmötets funktionärer samla­des tillsammans med klubbens revisorer vid sammanställ­ningen av de inkomna post­rösterna. Se bild till vänster.

När poströstningen stängde hade vi fått in 122 poströster vilket är fler än vid tidigare normala årsmöten. En av poströsterna underkändes då samma medlem noterats för två röster. Här kommer en kort rapport angående de beslut som årsmötet fattade.

Samtliga förslag till beslut på årsmötet godkändes.

Följande beslut togs enhälligt med 121 ja-röster:

 • Att mötet utlysts stadgeenligt
 • Att fastställa verksamhetsplanerna
 • Att välja styrelseordförande, ledamöter, suppleant och valberedning
 • Att välja revisorer (något färre röster då styrelsen inte har rösträtt i denna fråga)
 • Att ge mandat till styrelsen att fortsätta förhandlingar med Allerum Golf AB angående golfanlägg­ningens utveckling

I dessa beslut utföll rösterna på annat sätt:

 • Att fastställa avgifter för 2021 – Godkändes med 112-Ja, 8-Nej och 1-Anstå
 • Att fastställa budget 2021 – Godkändes med 118-Ja, 1-Nej och 2-Anstå
 • Att besluta om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen – Godkändes med 119-Ja och
  2-Nej
 • Att fastställa förslag till utvecklingssatsning av golfanläggningen med toaletter, väderskydd och tee-skyltar – Godkändes med 118-Ja och 3-Nej
 • Förslag till stadgeändring – Godkändes med 119-Ja och 2-Nej

Styrelsen vill framföra ett tack till klubbens medlemmar för ert tålamod med de restriktioner vi tvingas underkasta oss. Vi inom golfsporten har i relation till mycket annat klarat oss hyggligt hittills. Nu gäller det att vi tillsammans fortsätter att följa rekommendationerna om att hålla avstånd, att undvika folksamlingar och att hålla ut. Lyckas vi med detta kommer färre att drabbas av Covid-19 och pandemin kommer så småningom att klinga av.

Styrelsen 2020-11-23

Kommentarer