Info om frost och dimma

När vi drabbas av frost gäller förbud att beträda gräsytorna! Alla tider skjuts framåt.

Foto: Bengt Magnusson

Foto: Bengt Magnusson

Förbjudet att beträda gräsytorna vid frost!
Nu i början på hösten är frosten ”extra farlig”. Eftersom gräset ännu innehåller klorofyll bryts det sönder om det beträds vid frost.
Skadorna blir bestående långt in på nästa säsong och därför får inga gräsytor beträdas förrän frosten försvunnit.

Dimman kommer också vid den här tiden på året! Tänk på att sikten måste vara minst 250 meter för att spela. Vid minsta risk att slå en boll dit där framförvarande spelare befinner sig är sikten inte tillräckligt god.

Vid frost eller dimma skjuts alla tider framåt. Från receptionens sida gör vi allt vad vi kan för att underlätta förseningen genom att sätta samman tvåbollar till tre- och fyrbollar.

Kommentarer