Styrelse

Matz Svensson

Ordförande, ordf. Anläggningskommitté

Hans Henriksson

vice ordförande

Alison Dieden

Sekreterare

Göran Nilsson

Ekonomiansvarig

Martin Bonekamp

Ledamot och ordf. Juniorkommittén

Bertil Hallgard

Ledamot och ordf. Medlemskommittén

Åsa Ehrensvärd

Ledamot

Monica Johansson

Ledamot och ansv. Damkommittén

Börje Sjöholm

Suppleant

Dan Henningsson

Adjungerad, ordf. Bankommittén