Styrelse

Matz Svensson

Ordförande, ordf. Anläggningskommitté

Hans Henriksson

vice ordförande

Alison Dieden

Sekreterare

Göran Nilsson

Kassör

Martin Bonekamp

Ledamot och ordf. Juniorkommittén

Gunnar Brink

Ledamot och ordf. Herrkommittén

Bertil Hallgard

Ledamot och ordf. Medlemskommittén

Ellen Olofsson

Ledamot

Monica Johansson

Ledamot och ansv. Damkommittén

Åsa Ehrensvärd

Suppleant

Börje Sjöholm

Suppleant