Vision och värdegrund

Vision

Vi ska vara södra Sveriges vänligaste och mest prestigelösa golfmötesplats, där medlemmar, gäster och medarbetare känner sig välkomna, värdefulla och väl omhändertagna.

Värdegrund

Våra ledord är:

Glädje
Engagemang
Ansvar
Respekt
Jämställdhet

Vi delar mottot Alla olika, alla lika.

Glädje

Vi känner och visar glädje i det vi gör.

Vi gläds med varandras framgångar.

Vi uppmuntrar varandra och håller ett gott humör på och utanför banan.

Engagemang

Vi hjälper varandra när någon behöver stöd.

Vi ställer upp för klubben vid arrangemang och event.

Vi vill vara delaktiga i klubbens utveckling.

Ansvar

Vi tar ansvar för vårt beteende på och utanför banan.

Vi vårdar våra och andras banor och följer golfens regler.

Vi är goda förebilder när vi representerar vår klubb.

Respekt

Vi respekterar varandra och våra olikheter.

Vi hälsar på alla vi möter.

Jämställdhet

Vår verksamhet baseras på allas lika värde.

Alla är välkomna till Allerum Golf oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar.