Damgolfen på Allerum

Damkommitténs främsta uppgifter är att uppmuntra aktivitet och gemenskap bland klubbens dammedlemmar och att ordna såväl damgolfen på tisdagar som utflykter och sammankomster.

Tisdagsgolf ordnas varje vecka under säsongen med speltid 08.30-10:00 samt 16.30-17.30. Dessa tillfällen är öppna för alla våra dammedlemmar och gör att:

  • Vi får tillfälle att träffas och umgås med andra golfdamer
  • Vi lär av varandra
  • Vi uppmuntrar varandra
  • Vi får nya bekantskaper
  • Vi får frisk luft och motion
  • Vi utvecklar vårt golfspel
  • Vi kan välja om vi vill delta i en tisdagstävling som löper genom hela säsongen eller alternativt anmäla oss som icke-tävlande och då bli lottade med andra som inte känner för att tävla.

Under 2019 kommer vi under fyra tisdagar i stället för ordinarie tisdagsgolf att anordna en 9-hålslagtävling med efterföljande gemenskap i restaurangen och med prisutdelning för de föregående veckorna.

Andra priser – även för flitigt deltagande – delas ut på vid Ut- i det-blå i spetember.

Under säsongen kommer två ”spela-och-grilla”-tävlingar att anordnas i samarbete med Medlemskommittén.

Damkommittén verkar även för att golfregler, golfvett och tävlingsbestämmelserna följs och att all verksamhet bedrivs i 50/50-andan och i enlighet med klubbens värdegrund och vision.

Vi ser mycket fram emot en trevlig och lyckad golfsäsong och vi välkomnar speciellt alla nya medlemmar!

Kontakt: damkom.agk@gmail.com

Damkommittén 2019