Söndagsgolfen

Välkommen till Söndagsgolfen 2020!

Söndagsgolfen är till för dig som har handicap 37-54 och som med stöd av klubbens faddrar vill

 • komma ut på banan för att lära dig mer om golfspelet och hämta inspiration för att göra 2020 till ditt bästa golfår så här långt.
 • spela handicap-påverkande 9-håls ronder så att du kan sänka din hcp.
 • spela in dig på Ängsbanan när du känner dig mogen.

Att delta i Söndagsgolfen är också ett bra sätt att lära känna andra medlemmar – såväl nybörjare som erfarna (faddrarna) - och komma in i klubblivet i en prestigelös och lättsam miljö. Vi har alla varit nybörjare.

För att vi ska kunna ha rätt antal faddrar och starttider på Parkbanan på söndagarna vill vi be dig om att skicka i en ”intresseanmälan” om att du i mån av tid avser att vara med i Söndagsgolfen. Du binder inte upp dig på något sätt utan underlättar bara vår planering. Skicka din ”intresseanmälan” med vändande e-post till janerikolsson@me.com

Allt du behöver vete om hur du anmäler dig till de söndagar du vill spela, samlingstider  m m framgår av ”Regler för Söndagsgolfen 2020” som finns med i denna e-post.

Är det något du undrar över är du välkommen att höra av dig till Jan-Erik Olsson på ovanstående e-postadress eller telefon 070-799 54 23.

Välkommen till Söndagsgolfen 2020!   

/ Medlemskommittén

Regler för Söndagsgolfen

 • Spelas med första start kl 15:05 på söndagar på Parkbanan.
 • Samling 14:30 utanför receptionen då vi skriver scorekort, delar in oss i fadderbollar (en fadder och 2 ”adepter” i varje boll) samt ger ut starttiderna.

 • Avgifter
  • Fulltids- eller vardagsmedlemmar som vill delta betalar ingen avgift.
  • Greenfee-medlemmar betalar ordinarie i greenfee.

 • Anmälan och avbokning
  • Görs senast kl 12:00 lördagen före spel.
  • Enklast mejlar du janerikolsson@me.com eller ringer receptionen 042-93051.
  • Du kan också anteckna dig på listan på Medlemstavlan i klubbhuset.
  • Avbokning skall göras senast kl 12:00 på speldagen till receptionen eller janerikolsson@me.com.

 • Spelformer
  • Singelspel för de spelare som vill registrera en handicap-påverkande rond. Vi följer slope-tabellen för Parkbanan.
  • Övriga spelar enbart för sitt höga nöjes skull och för att få lite lärdomar av faddern.

 • Spel-tee
  • I samråd med din fadder väljer du själv från vilken tee (52 eller 45) du vill spela.

 Vi fokuserar på lättsam och prestigelös golf!