Söndagsgolfen

Välkommen till Söndagsgolfen 2021!

Söndagsgolfen är till för dig som har handicap 37-54 och som med stöd av klubbens faddrar vill

 • komma ut på banan för att lära dig mer om golfspelet och hämta inspiration för att göra 2021 till ditt bästa golfår så här långt.
 • spela handicap-påverkande 9-håls ronder så att du kan sänka din hcp.
 • spela in dig på Ängsbanan när du känner dig mogen.

Att delta i Söndagsgolfen är också ett bra sätt att lära känna andra medlemmar – såväl nybörjare som erfarna (faddrarna) - och komma in i klubblivet i en prestigelös och lättsam miljö. Vi har alla varit nybörjare.

Under 2021 genomförs söndagsgolfen anpassat efter Covid-19-restriktionerna. 
För mer information, kontakta Michael Camitz, camitz[at]telia.com

 

Regler för Söndagsgolfen

 • Spelas med första start kl 15:05 på söndagar på Parkbanan.
 • Samling 14:30 utanför receptionen då vi skriver scorekort, delar in oss i fadderbollar (en fadder och 2 ”adepter” i varje boll) samt ger ut starttiderna.

 • Avgifter
  • Fulltids- eller vardagsmedlemmar som vill delta betalar ingen avgift.
  • Greenfee-medlemmar betalar ordinarie i greenfee.

 • Anmälan och avbokning
  • Görs senast kl 12:00 lördagen före spel.
  • Enklast mejlar du janerikolsson@me.com eller ringer receptionen 042-93051.
  • Du kan också anteckna dig på listan på Medlemstavlan i klubbhuset.
  • Avbokning skall göras senast kl 12:00 på speldagen till receptionen eller janerikolsson@me.com.

 • Spelformer
  • Singelspel för de spelare som vill registrera en handicap-påverkande rond. Vi följer slope-tabellen för Parkbanan.
  • Övriga spelar enbart för sitt höga nöjes skull och för att få lite lärdomar av faddern.

 • Spel-tee
  • I samråd med din fadder väljer du själv från vilken tee (52 eller 45) du vill spela.

 Vi fokuserar på lättsam och prestigelös golf!