Bli funktionär till Helsingborg Open

Att genomföra en internationell golftävling förutsätter många trevliga funktionärer som hjälps åt för att skapa en oförglömlig, spännande och riktigt rolig tävlingsvecka.
Det är många viktiga funktioner och arbetsuppgifter som tillsammans utgör grunden för ett bra arrangemang. Nedan får du en kort presentation av de olika gruppernas uppgifter.

Vi önskar din anmälan senast den 16 april!

Förberedelser

Redan veckan före tävlingen kommer en del arbeten behöva göras. Arbetet är till viss del fysiskt där det gäller att ”kavla upp ärmarna”. Din uppgift innebär att tillsammans med andra medlemmar resa flaggstänger och hissa flaggor, placera ut skyltar, göra om delar av Parkbanan till drivingrange, förbereda den stora ytan som ställs i ordning till parkeringsplats norr om Tursköpsvägen, sätta upp staket, avspärrningar, avfallskärl och hänvisningar.

Arbetsdagar: 24 – 28 maj

Parkering

Parkering kommer att finnas på två platser.

  • Vid klubbhuset parkerar spelare, caddies och funktionärer. Vi rekommenderar de funktionärer som har möjlighet att ta cykeln till golfbanan.
  • Publik, deltagare i ProAm med flera parkerar på en större yta som är norr om Tursköpsvägen mitt emot publikentrén.

Din uppgift är att hålla ordning på parkeringsplatserna, dirigera bilar så att det parkeras så ytan nyttjas effektivt. Det ska vara lätt och säkert att komma in och ut från parkeringen. Du behöver vara initiativrik och tydlig, ha förmåga att med ett trevligt bemötande hälsa alla gäster välkomna.

Arbetsdagar: 31/5 eftermiddag, 1 – 4 juni

Transporter

En uppgift för dig är att med minibuss köra spelare och caddies mellan Hotel Marina Plaza och Allerum Golf.

Den andra uppgiften är att köra shuttlebil mellan klubbhuset och hål 10. För båda uppgifterna krävs minst B-körkort (vanligt körkort för bil). Du kommer möta många spelare och caddies och det är en fördel om du talar engelska.

Arbetsdagar: 29/5 – 4/6

Range

Din uppgift är att hälsa spelarna välkomna till den fina rangen som kommer att vara på Parkbanans hål 1, 3, 4 och 9. Du ska informera hur rangen är planerad för långa slag, inspel mm. Med jämna mellanrum kommer bollarna att plockas med maskin och de ska då tvättas och fördelas i lämpligt antal i korgar.

Arbetsdagar: 29/5 – 4/6

Golfbanan

I denna grupp medverkar du till att skapa ett gott förstahandsintryck när spelare och publik kommer till golfbanan. Din uppgift är bland annat att tidigt på morgonen åka ut på banan och kratta bunkrarna. Vi ska visa upp en golfbana som är riktigt välkomnande. Samtidigt som du gör detta så håller du ett öga på att allt ser rent och snyggt ut.

Den andra uppgiften är att på sommarkvällen efter att dagens spel är färdigt åka ut på banan att plocka bort slagna torvor samt dressa där det slagits märken i fairway. Du ska också se till att banan är redo för nästa dags spel, kolla ordning i tält, vid behov tömma avfallskärl med mera.

Arbetsdagar: 1/6 – 4/6

Entré

Entrén kommer att vara från Tursköpsvägen i höjd med green på hål 1 och tee för hål 2. Din uppgift är att hälsa välkommen till Allerum golf och en spännande golftävling. Biljetter ska säljas och de som har förköpt biljett ska få denna skannad.
Du blir till stora delar ansiktet utåt för Helsingborg Open. Gästerna ska guidas så att de hittar rätt på banan.

Arbetsdagar: 31/5, 2 – 4 juni

Säkerhet/vägvakt/forecaddies

Din uppgift är att i första hand vara guide och värd för publiken. Det kan bli mycket publik och många har kanske bara sett golf på TV tidigare. Du ska kunna svara på frågor, visa vägen, tipsa om bra publikplatser med mera.

En annan viktig uppgift för dig är att det ska vara god säkerhet för de som vistas på golfbanan. Det kan vara som vägvakt som ser till att ingen passerar när det är spel i närheten eller då spelare kan bli störda. Du kan också ha i uppgift att som forecaddie vara ett ”extraöga” åt spelarna.

Arbetsdagar: 2/6 – 4/6

Scorerapportering/Leaderboard

Din uppgift är att som en viktig del i kommunikationen under tävlingen rapportera in scorer till tävlingsledningen. Dessa kommer därefter presenteras på tavlor på golfbanan och på Internet.

Din uppgift är därför att efter varje hål fråga spelarna om deras score på senaste hålet. Denna score rapporterar du därefter in till tävlingsledningen med hjälp av en läsplatta eller smartphone.

När du sköter en leaderboard får du information om de bästa spelarnas resultat som därefter visas på leaderboarden. Vi kommer att ha fyra leaderboards på strategiska platser på banan.

Arbetsdagar: 2/6 – 4/6

Scoreboard

Din uppgift är att tillsammans med en annan funktionär följa med de bästa/ledande bollarna i slutrundan av tävlingen. På scoreboarden som en bär presenteras spelarnas score.

Arbetsdagar: 4/6

Caddie

Många deltagare i tävlingen har redan en kontrakterad caddie, men inte alla. Lokala caddies önskas av LET, men vi vet först i anslutning till tävlingen hur många som behövs. En caddie ska kunna bära spelarens bag, men möjlighet att få använda vagn kan finnas under de första ronderna. Önskvärda egenskaper är god kännedom om banan eller tidigare caddieerfarenhet och god kommunikation på svenska eller engelska.

Arbetsdagar: 2/6 - 4/6

Avslutning

Nu är Helsingborg Open genomfört med glans och du har nu till uppgift att vara med och ta bort allt det material som plockats fram för tävlingens genomförande.

Du är tillsammans med ett glatt gäng som drar igång så snart tävlingen är avslutad. Vi håller på några timmar på eftermiddagen och början av kvällen innan vi kan åka hem och ta en välförtjänt vila på soffan. Några kommer troligen också få hjälpa till under kommande måndag – tisdag.

Arbetsdagar: 4/6 samt eventuellt 5 – 6/6

Anmäl dig som funktionär här